Studieresa till Bryssel och Gent

Postad av: alen,

Den avslutande delen i traineeprogrammet är en studieresa till Bryssel. I Bryssel besökte vi olika intresseorganisationer som arbetar med påverkansarbete gentemot EU, EU-parlamentet samt EU-kommissionen. Vi gjorde även en dagstur till Gent för att få en inblick i kommunens satsning på socialt arbete belägen i en nedlagd textilfabrik. Syftet med resan är att få ökad förståelse för hur Stockholm påverkas av beslut på EU-nivå och hur staden kan utvecklas. Ett ämne som diskuterades flitigt vid varje möte var hur Brexit kommer påverka EU:s framtid.

Stockholmsregionens Europakontor

Efter tidig uppstigning hemma i Sverige kastades vi snabbt in i det spindelnät som får känneteckna EU och alla organisationer som arbetar med att följa, bevaka och påverka den förda politiken. På Stockholmsregionens Europakontor träffade vi Josefina Hessel som är policyansvarig och Anton Fjelkman som är statsvetarstudent från Lunds universitet och praktikant. De gav oss en inblick i vilka frågor som är mest aktuella för regionen just nu. Vi pratade t.ex. om digitalisering där Sverige ligger i framkant vilket man såklart vill fortsätta göra även i framtiden och vad lagstiftning på området kan betyda för svenska företag. Europakontoret arbetar främst med fokus på påverkansarbete och strategisk kommunikation inom fyra områden vilka är 1) forskning, 2) digitalisering, 3) miljö, energi och klimat samt, 4) den framtida sammanhållningspolitiken. För att kunna påverka är det viktigt att bevaka lagförslag, se till att ha information tidigt om vad som är i görningen och även att upprätthålla ett kontaktnätverk med politiker och andra organisationer för att gemensamt driva påverkansarbetet.

Sveriges ständiga representation till EU

Första dagen avslutades med ett besök på Sveriges ständiga representation till EU vilken är regeringskansliets förlängda arm i Bryssel och Sveriges största utlandsmyndighet sett till antalet medarbetare. Här träffade vi Charlotta Erikson som är handläggare i kommunikation. Charlotta gav oss en bild av vad som är på gång just nu, hur lagstiftningsprocessen ser ut, om vilka EU-institutioner som gör vad och vad som var regeringens prioriteringar för 2017. Vi pratade såklart också om Brexit och vad som kommer att hända när ett av de största länderna lämnar unionen. I skrivandets stund är det ingen som riktigt vet och förhandlingarna om utträdet fortsätter. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker skrev i våras en vitbok om fem möjliga scenarion över EU:s framtid. Kanske blir det något av dessa, eller något helt annat. I övrigt lyftes också frågan om vad man kan göra för att öka legitimiteten i o m det låga valdeltagandet till EU-parlamentet. Är det dags att införa EU-kunskap som en del av demokratiundervisningen i skolan för att öka valdeltagandet? Det kan lätt påstås att EU är kommunal politik beslutad om på avstånd då så pass mycket som 60% av det som står på dagordningen i kommunfullmäktige kan härledas direkt till EU. Sveriges ständiga representation till EU jobbar på plats i Bryssel för nätverkande och alliansskapande för att påverka och bevaka svenska intressen.

EUROCITIES

Dag nummer två började med att vi träffade Giorgio Zecca och Marten Matko som är policyansvariga inom varsitt område hos Eurocities. Eurocities är en frivilligorganisation för storstäder belägna i Europa. D.v.s. att de inte har någon direkt koppling till EU. De arbetar bl.a. med att medlemsstäderna ska utbyta goda exempel med varandra i olika slags samhällsprojekt.

Europaparlamentet och möte med parlamentarikern Jytte Guteland

Vidare till EU-parlamentet för lunch i matsalen (vilken påminde om fängelse-matsal som de brukar illustreras i amerikanska filmer och serier) och möte med parlamentarikern Jytte Gutteland (S). Hon gav först en inblick i hennes dagliga arbete och sedan hade vi en frågestund där allt från hundrasen Bouvier Des Flandres till innehållet i pizzakartonger till handelsavtal diskuterades.

 Jytte sitter som ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och i delegationen för förbindelserna med Iran. Hon är också suppleant i utskottet för rättsliga frågor och i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest. Hon blev invald 2014 och är en av 751 folkvalda parlamentariker.

 

Sveriges Kommuner & Landsting

På SKL:s kontor fick vi träffa Emma Bonnevier som arbetar som handläggare i Bryssel genom SKL:s utstationeringsprogram. SKL har sedan 1992 haft kontor i Bryssel med anledning av den stora påverkan som EU har på både kommuner och landsting. Därför är det viktigt för SKL att kunna vara med och påverka redan i tidiga skeden vad gäller inriktningar för initiativ och beslut. Detta påverkansarbete förs av SKL med hjälp av Brysselkontorets tre huvuduppgifter som innefattar omvärldsbevakning, politikerstör samt kommunikation.

EU-kommissionen, Cecilia Malmströms kabinett

Vid vårt sista studiebesök i Bryssel fick vi besöka EU-kommissionen där Joakim Larsson, kommunikationsrådgivare vid Cecilia Malmströms kabinett, berättade om kommissionens arbete och roll i EU. Eftersom Cecilia Malmström är den representant i kommissionen som ansvarar för utrikeshandel och handelsavtal rörde många frågor under samtalet just detta, men även här diskuterades även Brexit och hur detta kommer påverka både EU:s medlemsländer och Storbritannien i framtiden.

Studiebesök Gent

Under vår sista dag i Belgien reste vi till staden Gent där vi introducerades för deras arbete med sociala frågor. Där fick vi besöka en nedlagd textilfabrik som nu gjorts om för att inrymma olika delar av detta sociala projekt. Bl.a. bedrivs där verksamhet för att ta vara på matsvinn från stadens affärer. De matvaror som stadens affärer inte kan sälja transporteras dit för ompaketering och kvalitetskontroll för att sedan distribueras vidare till socialt utsatta grupper i samhället samt till de sociala restauranger som staden driver. Dessa sociala restauranger lagar i sin tur mat till reducerade priser där personer som annars inte skulle ha råd att gå till restaurang kan äta. Detta utan att konkurrera med stadens redan etablerade restaurangbransch. Dessa sociala projekt som staden bedriver sysselsätter även personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Vår resa till Bryssel och Gent innefattade tre intensiva dagar med många studiebesök och nya upplevelser. Att faktiskt vara på plats och träffa organisationerna på deras respektive kontor ger en större förståelse och tydligare bild av hur man arbetar inom och med EU. Att genomföra denna resa tillsammans med Stockholms Stads traineeprogram var definitivt en värdefull upplevelse eftersom det ger möjligheten att träffa så många organisationer och representanter som man annars inte har möjlighet att möta.

Bästa hälsningar,

Alma och Maria

Kategori: Okategoriserade


Landskapsarkitekt på exploateringskontoret

Postad av: pest,

Peter Staflin

Jobb: Landskapsarkitekt på exploateringskontoret, avdelningen miljö och teknik.

Utbildning: Landskapsarkitekturprogrammet på SLU, Ultuna

Ålder: 36

Fritidsintressen: Musik, musik, musik och att umgås med familj och vänner.

 

Hej!

Jag jobbar sedan januari som landskapsarkitekt på exploateringskontoret. Närmast kommer jag från en anställning på en gruppbostad inom Stockholms stad samt från mina avslutade studier på SLU, Ultuna. Under min utbildning blev jag mer intresserad av hela planeringsprocessen med fokus på de tidiga skedena. För att utveckla förståelsen över den komplexa planeringsprocessen valde jag att söka mig till kommuner vilket kan vara problematiskt som nyexaminerad, de flesta kommuner vill anställa personer med minst 5 års erfarenhet. Traineeprogrammet gav mig en möjlighet att söka en tjänst inom Stockholms stad på exploateringskontoret, samtidigt har jag fått en grundläggande utbildning över kommunens organisation samt hur staden styrs.

Exploateringskontoret förvaltar och utvecklar stadens mark och uppdraget är att realisera 140 000 bostäder fram till 2030. Bostäder och miljöer som ska vara jämlika, tillgängliga och hållbara. För mig innebär det att delvis utveckla allmän plats och utreda projekt, stora som små i framförallt tidiga skeden. Det medför eget ansvar att driva projekten framåt. I mitt arbete har jag ett nära samarbete med kollegor på min och andra förvaltningar, med konsulter och andra byggaktörer. Det jag uppskattar med min arbetsplats är den stora variationen på arbetsuppgifter samt att jobba i olika skalor på projekten.

Tack för mig!

Kategori: Okategoriserade


Breddningsperioden v. 39-43

Postad av: pest,

Då var det dags för breddningsperioden. Den period då vi traineer byter förvaltning med en annan trainee under sammanlagt 3 veckor. Jag backar bandet för att beskriva hur valet av förvaltning gick till. I början av september var vi på traineeprogrammet och våra kontaktpersoner inbjudna till en gemensam vernissage där kontaktpersonerna presenterade ett program för breddningsperioden. Efter presentationerna fick samtliga parter mingla och ställa frågor till varandra om utbytet samt båda parters förväntningar.

Syftet med breddningen är att vi traineer ska få ökad förståelse över stadens uppdrag och organisation. Genom dialog med chefer, ledare och medarbetare på den nya förvaltningen får vi en unik möjlighet att öka våra kunskaper hur staden arbetar och genomför projekt och utvecklingsarbeten i praktiken. Vi på traineeprogrammet får inspiration, kunskap och nya verktyg som vi kan tillämpa på vår ordinarie arbetsplats.

Jag gjorde min breddning på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Maria. Erica som är HR-administratör på Spånga-Tensta hade komponerat ihop ett gediget program som bestod av möten med stadsdelsdirektören, avdelningscheferna och medarbetare. Programmet innehöll även stadsdelsvandringar för att se parker, besöka olika enheter som förskolor, fritids samt medborgarkontoret.

Jag blev tilldelad en plats på enheten för stadsutveckling, där Linn vanligtvis jobbar. Jag fick fördjupa mig i ett parkprojekt där jag fick ta fram idéer och skissa på ett förslag till en park. Projektets fokus var att genom parken öka tryggheten och jämställdheten i stadsrummet. Förslaget var att upprusta parken med en ny gestaltning som tillför nya funktioner och samtidigt lyfter fram befintliga kvaliteter.

Tack till samtliga medarbetare på Spånga-Tensta SDF som gjorde breddningen till en fin och intressant period.

Kategori: Okategoriserade


Breddning

Postad av: erho,

Den senaste månaden har vi traineer genomfört våra breddningsperioder. Under breddningsperioden byter vi arbetsplatser med varandra i tre veckor. I momentet ingår en introduktion i verksamheten vi besöker. Vi får bland annat möjlighet att se hur de arbetar med projekt- och utvecklingsarbete samt möjlighet att “skugga” en eller flera ledare.

Då min breddningsperiod börjar närma sig sitt slut så jag tänkte dela mig lite av mina upplevelser. Jag har spenderat min breddning på Norrmalms stadsdelsförvaltning. I vanliga fall jobbar ”trainee-Frida” här som controller på ekonomiavdelningen. Min kontaktperson under breddningen, Maria Härenstam, hade satt ihop ett program för mig med inbokade möten och tid för att arbeta med ett projekt. Det fanns även utrymme för att boka in egna möten under tiden jag varit här.

Vad har jag då gjort? Jag har deltagit vid möten på flera av de olika avdelningarna, fått möjlighet att träffa nästan alla; brukare, personal, chefer och till och med stadsdelsdirektören. Jag har också deltagit vid både sociala delegationen och stadsdelsnämndens sammanträde. Min upplevelse är att jag har fått en god inblick i hur arbetet genomförs här även om det varit svårt att kastas in i en stor verksamhet. Trots att alla stadsdelsförvaltningar är en del av Stockholm stad och att det därmed finns många likheter märks ändå en del skillnader jämfört med Enskede-Årsta-Vantör; stadsdelsförvaltningen jag arbetar i vanliga fall. Skillnaderna förstärks nog då Enskede-Årsta-Vantör, med sina cirka 2200 anställda, är bland de största  förvaltningarna jämfört med Norrmalm som med sina cirka 900 anställda är bland de minsta.

Projektet jag arbetade med är en del av ett projekt som hela Stockholm kommer arbeta med under de kommande åren: ”Program för barns rättigheter 2018 – 2022”. Det är ett av flera så kallade styrdokument som stadens alla nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå visionen om ”Ett Stockholm för alla med fokus på barnets rättigheter och inflytande”. Jag har mellan mina inbokade möten samlat information om hur olika stadsdelar, kommuner och myndigheter arbetar med barnperspektivet samt tagit fram konkreta exempel på hur barnkonsekvensanalyser genomförts på olika områden. Materialet lämnar jag över till Norrmalm och hoppas att det kan vara till någon nytta i det fortsatta arbetet.

Mina veckor på Norrmalm har varit givande. Jag har fått delta, fråga, reflektera och bidra. Nervositeten över att känna mig ”ny på jobbet igen” har övergått till inspiration i den välkomnande miljö jag möttes av och för mig har det blivit, om möjligt, ännu tydligare än innan att vi alla arbetar mot samma mål – ett Stockholm för alla.

Supertack till alla intressanta och engagerade personer jag fick träffa på Norrmalm! Hoppas vi ses snart igen! :)

/Erika

 

Kategori: Okategoriserade


Design Thinking på Openlab

Postad av: emho,

 

 

Förra onsdagen var det dags för oss traineer att besöka Openlab för att lära oss mer om innovationsprocessen Design Thinking. Openlab arbetar för att skapa förutsättningar för att göra Stockholm till ett globalt center för samhällsinnovation med syftet att förbättra livskvalitén för stadens medborgare. Du kan läsa mer om deras arbete och verksamhet här: http://openlabsthlm.se/sv/

Målet för dagen på Openlab var att vi traineer skulle få förståelse för Design Thinking som förhållningssätt samt för processens fem faser och hur de kan itereras.

Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utveckla med empati för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och samskapande. Upplägget för dagen var att lära sig genom att prova och det blev en minst sagt intensiv dag. Frågeställningen som vi applicerade metoden på var hur Stockholms stad kan attrahera och behålla medarbetare. Genom att pröva och ompröva skapade vi idéer och arbetade för att konkretisera och testa att idéerna verkligen mötte målgruppens behov. Olika grupper arbetade med olika vinklar av frågan och många användbara idéer genererades under dagen. I processens första fas, empati-fasen, gick vi ut på stan och frågade medborgarna vad de visste om Stockholm stad. Det blev då tydligt att kunskapen om vad Stockholm stad gör bland många är låg och att det därmed finns ett behov av kunskapsspridning. 

Är du en av de som inte vet så mycket av vad staden gör och vill veta mer så vill jag därför passa på att uppmuntra dig att läsa vidare på http://www.stockholm.se/eller att använda kommentatorsfältet så att vi kan svara på dina frågor och funderingar.

 

 

Vi traineer tackar Openlab och kursledarna Jenny Annebäck och Susanna Nissar för en lärorik dag och för nya tankesätt och verktyg att ta med oss ut i våra respektive verksamheter!

 

Kategori: Okategoriserade


Att leda utan att vara chef

Postad av: frny,

Tisdagen den 19 september hade vi besök av Åsa Lundquist Coey som pratade på temat ”att leda utan att vara chef – att reglera spänning mot uppdrag”. Under dagen diskuterade vi vikten av att ha ett gemensamt önskat läge (Ö.L) för att undvika spänningar. Genom att tillsammans i en grupp diskutera sig fram till vad man vill uppnå med exempelvis ett möte så underlättar det för alla inblandade att känna sig nöjda efteråt samt att faktiskt uppnå det man önskade. Vi fick dela in oss i grupper och prata om hur man jobbar med den här frågan på våra arbetsplatser. De flesta grupper glömde inför diskussionen att sätta ett gemensamt önskat läge…

 

 

Under dagen arbetade vi också med coachning där vi fick öva på att ställa frågor i syfte att öka medvetenheten kring till exempel ett problem. Först fick vi prova att ha en coachning sittandes där en person fick förklara ett problem, en person coachade och en tredje person observerade. Därefter fick vi göra samma sak men utomhus under en promenad vilket många upplevde som en mer bekväm samtalssituation. Syftet med coachningen var inte att lösa ett problem utan istället hjälpa den man coachar att bryta ner problemet och hitta dess grund samt kanske upptäcka att problemet redan upplösts. Åsa påminde oss om den viktiga skillnaden mellan att fråga och ifrågasätta samt vikten av att ställa öppna frågor under coachningen. En stor utmaning för många av oss när vi coachade var att inte lägga in våra egna värderingar i samtalen eller på något sätt försöka komma med förslag på lösningar.

 

Ett annat tema vi diskuterade under dagen var makt och relationer samt olika möjligheter att utjämna maktbalanser. Vi pratade om vilka konsekvenser det kan få om det finns maktobalanser i en grupp och hur det kan ta sig uttryck. En viktig tankeställare vi fick med oss var att alla relationer styrs av den med minst intresse.

 

Om du har några frågor gällande det vi diskuterade den här dagen eller om traineeprogrammet i allmänhet så använd dig av kommentarsfältet så svarar vi på dina frågor.

Kategori: Okategoriserade


Controller på Norrmalms stadsdelsförvaltning

Postad av: frny,

Frida Nyström
Jobb: Controller på Norrmalms stadsdelsförvaltning
Utbildning: Internationell civilekonom
Ålder: 26

När jag tog examen ifrån civilekonomprogrammet i Linköping år 2015 var jag fortfarande ganska osäker på vad jag ville jobba med. Att välja en bred utbildning har sina fördelar men det gör också att det kan vara svårt att välja vad man vill jobba med när det känns som att man kan välja i princip vad som helst. Efter att ha jobbat i privat sektor ungefär 1,5 år valde jag att byta jobb och börja på Stockholms stad. Jag lockades av att få arbeta i en organisation vars huvudmål inte är att tjäna pengar utan att bedriva en kvalitativ verksamhet.

Jag jobbar sedan i januari som controller på ekonomiavdelningen på Norrmalms stadsdelsförvaltning. Stadsdelen ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor i stadsdelen, bland annat kommunala förskolor, socialtjänst och äldreomsorg. Mitt arbete går till stor del ut på att, tillsammans med cheferna i organisationen, följa upp och analysera ekonomiska resultat samt stötta cheferna i deras budgetarbete. Min roll innebär också att vara ett stöd till chefer i arbetet med att göra ekonomiska prognoser. Jag tycker att mitt jobb är väldigt kul då jag jobbar nära verksamheten och får en bra inblick i deras vardag men också för att jobbet är väldigt varierat och det ständigt dyker upp nya typer av frågor.

Om du har frågor eller funderingar så använd dig av kommentarsfältet så svarar jag.

 

 

Kategorier: Arbete, Okategoriserade


Projekt- och förändringsledning

Postad av: malj,

Nu är det vi (Emma Holm och Malin Ljungcrantz) som har tagit över stafettpinnen för bloggen.

Den fjärde och femte maj var det dags för en ny modul med Mattias från Assessio, temat var Projekt- och förändringsledning.

Denna modul var den fjärde och sista tillfället med Assessio och vi har nu gått igenom följande områden:

  • Personlighet, utveckling och arbetsprestation
  • Min roll i grupputveckling
  • Kommunikation och bemötande
  • Projekt- och förändringsledning

 

Här kommer en liten sammanfattning av de två dagarna:

Modulen Projekt- och förändringsledning

Under dagarna arbetade vi mycket med Kotters teori. John Kotter är professor i ledarskap vid Harvard Business School och har tagit fram en process för att lyckas med förändring. Processen innehåller följande övergripande steg:

  1. Skapa ett klimat för förändring
  2. Engagera och möjliggöra för förändring
  3. Implementera och vidmakthåll förändringen

Mattias berättade bland annat att man ofta hoppar över de första stegen och går rakt in på att möjliggöra förändring, men finns inte klimatet och engagemanget bland de berörda stöter man lätt på motstånd.

Vi kopplade även ihop förändringsledning med personligheter och drivkrafter. Våra personligheter gör att vi reagerar olika på förändringar, vissa ser till exempel mer till helheten och andra mer till detaljerna. Individuella drivkrafter gör att man motiveras till förändring på olika sätt. Därför är det viktigt att förändringsarbetet ser till alla individers olikheter för att få med alla på båten.

Vid rekryteringen till programmet genomgick vi alla ett par personlighetstester. Under den här modulen plockades resultaten fram för att vi skulle kunna analysera hur våra personligheter kan påverka oss i olika situationer och i samarbeten med våra kolleger.

Denna modul tillsammans med de tidigare har gett oss många bra insikter och metoder. De alla känns väldigt användbara i vårt dagliga arbete som Projektledare, Emma på Familjebostäder och Malin på Trafikkontoret.

Vi vill passa på att tacka Mattias för lärorika och inspirerande dagar under våren där vi har fått jobba både med att utvecklas både personligt och i vår interaktion med andra. Vi bär med oss insikter och uppgifter att jobba vidare med ute i våra verksamheter för att fortsätta utvecklingen framåt.


Om ni vill läsa mer om de övriga modulerna kan ni kika på tidigare blogginlägg. Håll ögonen öppna för resten av årets inlägg :) 

Bästa hälsningar,
Emma & Malin

Kategorier: Familjebostäder, Projektledning, Trafikkontoret, Trainee


Bitr. projektledare på Familjebostäder

Postad av: emho,

 Emma Holm

 Jobb: Bitr. projektledare på Familjebostäder

 Utbildning: Civilingenjör i Arkitektur och Teknik med inriktning hållbar utveckling

 Ålder: 26 år

 Fritidsintressen: Mat, kultur, natur och goda vänner

Hej alla läsare!

Då var det dags för mig (Emma) att presentera mig för er. Jag blev i höstas klar med mina studier på Chalmers i Göteborg och började då arbeta på Familjebostäder.

Efter min examen hade jag två saker på min önskelista för framtida jobb. Jag ville arbeta med att bygga hus och jag ville arbeta med hållbar utveckling. På Familjebostäder får jag möjlighet att göra både och, samtidigt som jag genom mitt deltagande i Stockholms stads traineeprogram, får en god inblick i stadens arbete och får möta massor av trevliga människor.

För er som inte har koll på det så är Familjebostäder ett av Stockholms tre kommunala bostadsbolag. Vi äger, förvaltar och bygger nya hyreslägenheter runt om i Stockholms stad. Ett kommunalt bostadsbolag skiljer sig en del från  privata byggare och förvaltare då vi arbetar mot stadens vision och har ambitiösa hållbarhetsmål. Både sociala och miljömässiga. Det är just detta som gör mitt jobb så kul, att vi på Familjebostäder tillsammans med resten av Stockholms stads förvaltningar och bolag, är med och bidrar till en god samhällsutveckling och på så vis är med och skapar ett Stockholm för alla.

Så om du också vill vara med och forma staden du bor i, tveka inte att söka ett jobb inom Stockholms stad, och allra helst inom stadens traineeprogram!

Har du frågor eller funderingar? Använd dig av kommentarsfältet så svarar jag.

Tack för mej!

Kategori: Okategoriserade


Förskollärare på förskolan Ocenaen

Postad av: alen,

Namn: Rungnapha Singpol

Jobb: Förskollärare, förskolan Oceanen

Utbildning: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Högskola

Ålder: 36

Favoritmat: köttbullar

Det ser jag fram emot att få göra på jobbet: Att få tillbringa dag med barnen och mina kolleger

 Som förskollärare arbetar jag utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer jag metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Jag arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team/projekt. Jag är villig att driva både min egen och förskolans utveckling framåt. Mitt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har jag det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer.

 

Kategori: Okategoriserade