Visar alla blogginlägg från: 2014

Nyttigt att öva sig på kriskommunikation!

Postad av: Idalinn,

I förra veckan var jag på en tredagarskurs i kriskommunikation tillsammans med min kollega Mimmi som är säkerhetstrateg. Det var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som höll i kursen och den innehöll massor av intressanta delar och flera inspirerande föreläsare. Hur säkerställer vi en bra kommunikation med medborgare och medarbetare under en kris? Bland annat fick vi lyssna till Pär Lindroos som arbetar med sociala medier på polisen . Oerhört intressant och inspirerande att höra om deras framgångsrika närvaro på Facebook och Twitter! Extra nyttigt var också att vi fick genomföra en scenarioövning i kriskommunikation – det är alltid bra att få öva!

Vi lämnade kursen med uppfriskade kunskaper och en hel del nya lärdomar och funderingar!

Kategori: Okategoriserade


planeringsdagar 1

Ny placering som trainee på arbetsmarknadsförvaltningen

Postad av: alexandra,

Nu händer det grejer!

Jag hann knappt komma tillbaka från breddningen i Spånga-Tensta innan jag fick röra på mig igen! Denna gång inom min egen förvaltning! Jag fick frågan om jag fram till traineeårets slut vill ingå i utvecklings- och utredningsstaben och om man som jag är störtförtjust i just strategiarbete går det inte att säga nej till en sådan fråga!

Förenklat kan man säga att utvecklings- och utredningsstaben på arbetsmarknadsförvaltningen har i uppgift att se över hur politikernas vilja på bästa sätt kan verkställas i de operativa verksamheterna på avdelningarna (Vuxenutbildningen, SFI och Jobbtorg Stockholm). Det arbetet involverar allt från projekt- och processledning och stöttning, omvärldsbevakning, utrednings- och analysarbete på både korta och långa puckar, stora och små frågor. Hur spännande som helst!

Staben leds av utvecklingschefen Karin Eriksson-Bech och tillsammans är vi en skara på tretton personer varav två är praktikanter i slutfasen av sina utbildningar och så jag som är här till slutet av januari. I början av förra veckan var vi iväg på planeringsdagar tillsammans med de andra staberna i förvaltningen. Och då stadens nya budget och styrsignaler ännu inte kommit då blev det lite mindre konkret planering av verksamheten men desto mer utvärdering, granskning och reflektion av stabens arbete med utgångspunkt i syfte, roller och arbetsuppgifter. Ett väldigt inspirerande sätt att arbeta med visionen i praktiken, skärskåda verksamheten och lägga en god grund inför nästa års verksamhetsplan med mål, aktivitet och åtaganden!

Om jag hade kunnat få en bättre introduktion till staben och arbetet? Nej, jag tror inte det!

Kategori: OkategoriseradeNätverksträff

Postad av: Liselott,


Workshopdeltagare spanar in var några av stadens förvaltningar och bolag kommer att flytta

Förra veckan hade vi nätverksträff med nuvarande och tidigare års trainees samt deltagare i tekniksprånget. Tanken med nätverket är att vi under trevliga former ska träffas och lära oss mer om och diskutera aktuella ämnen för Stockholms stad. Denna gång var temat stadsbyggande. Det har väl inte undgått någon att Stockholm växer? Snart är vi en miljon stockholmare och det ställer stora krav på byggandet av bostäder.  Stockholm har siktet inställt på 140 000 nya bostäder fram till 2030. För att ta reda på hur vi ska lyckas med det hade nätverket bjudit in Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör (otroligt inspirerande person för övrigt, får du chansen till att lyssna på honom, gör det!). Niklas guidade oss igenom pågående projekt och visade oss hur och var Stockholm kommer att växa de närmsta åren. Vi pratade om medborgarinflytande, kollektivtrafik och hur valutgången påverkar arbetet, intressant eftermiddag! Dagen avslutades med workshoparbete där vi tillsammans fick diskutera framtidens Stockholm.

Vill du veta mer om stadens utmaningar? Se filmen stadsbyggnadskontoret gjort
Stockholm, en växande stad

 

Kategori: Okategoriserade


En riktigt bra idé!

Postad av: sofie,

Hur kan man i en stadsdel arbeta för att öka trygghet, skapa bättre integration och öka medborgarnas kunskap? Det har jag under min breddning fått flera goda exempel på! Genom en satsning som tidigare kallades ytterstadsutvecklingen har stadsdelen Hässelby-Vällingby fått tillgång till projektmedel som på kort tid har resulterat i åtta olika projekt som alla hänger ihop.

Ett önskemål från mig inför breddningen var att få delta i projektverksamhet. Min värdorganisation tog vara på önskemålet och jag har under min breddning bland annat fått möjlighet att delta i arbetet på Bibblerian vilket är ett av projekten som möjliggjorts genom ytterstadsutvecklingen.

Bibblerian är en samlingsplats där flera verksamheter samverkar under samma tak. Som besökare kan du bland annat få information och vägledning på Medborgarservice, du kan låna böcker på biblioteket och du kan delta i kulturskolans kurser i sång, dans och konst. Det finns utöver detta ett helt smörgåsbord med olika aktiviteter och verksamheter som erbjuds medborgare i alla åldrar. För att få mer information om Bibblerian och allt som händer där klicka gärna in på: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Kultur–Fritid/Valkommen-till-Bibblerian—bibliotek-och-medborgarservice-HV-/

Kategori: Okategoriserade


Ett rum full med kärlek (Bredningsperiod Spånga -Tensta).

Postad av: anna,

Onsdagen den 15 oktober var jag bjuden på Solsidan, en öppen förskola som finns i Spånga.  Jag tyckte att ett besök i en öppen förskola under min beredningsperiod skulle vara en bra möjlighet för att få svar på några frågor jag hade: Hur arbetar man i en Öppen förskola? Vilken roll har pedagogerna? Och vårdashåvarna? I Barcelona, där jag kommer ifrån, är det inte så vanligt med Öppna Förskolor, så min nyfikenhet var ganska stor.

Alla mina frågor blev bessvarade under besöket och jag fick ett jättetrevligt bemötande och kände mig som hemma. Lokalen var som en liten lägenhet. Dagen jag var där hade de sång samling med barn under 8 månader. Att se alla mammor umgås med sina barn var en av de vackraste bilderna jag någonsin har sett.  Det var så mycket kärlek i detta rum. Sättet på hur mammorna tittade på sina barn, hur barn sökte mammans blick, kan inte beskrivas med ord.

Det var en jätterik och känslomässig erfarenhet. Vi borde aldrig glömma all kärlek barnen har att ge men vi får absolut inte glömma bort all kärlek ett barn behöver.

Kategorier: Förskola, Okategoriserade


Breddning i Skärholmen

Postad av: Titti,

Jag har nu kommit drygt halvvägs i min
breddning på Skärholmens Stadsdelsnämnd.

Min breddning är uppdelad i tre block;
Administrativa avdelningen där jag fått en inblick i hur organisationen styrs,
Förskola, med inriktning mot barn i behov av särskilt stöd och sista veckan på Socialtjänsten,
även här med inriktning barn.
Det är lärorikt att få grotta ner sig i det jag vill veta mer om och få ett
annat perspektiv utifrån i mitt eget område.

Jag har även fått möjlighet att delta i ”El Sistema” ett
fantastiskt musikprojekt i bl.a. Bredäng som du kan läsa mer om här  http://www.stockholm.se/elsistema

Kategori: Okategoriserade


Stockholms stad – en attraktiv arbetsgivare?

Postad av: Liselott,

Japp! Nog vill jag påstå (och bekräfta!) att staden är en attraktiv arbetsgivare. Jag har träffat många medarbetare som gjort fantastiska resor inom yrkeslivet, allt inom samma arbetsgivare – Stockholms stad.

Arbetar man med HR i Stockholms stad har man förmånen att vara med i stadens HR-nätverk; Dialog HR. Dialog HR är ett
forum för alla som arbetar med personalfrågor i staden. Som någorlunda ny (och nyexad) i organisationen är detta ett fantastiskt forum för att nätverka och diskutera aktuella frågor med kollegor i de olika stadsdelarna. I måndags var vi tre trainees på ett dialogtillfälle där stadens plattform för attraktiv arbetsgivare presenterades. Stockholm stad behöver säkerställa att staden har rätt kompetens på rätt plats nu och i framtiden och för att lyckas med det behövs en gemensam strategi. Hur ska vi attrahera alla dessa nya medarbetare? Det är en svår fråga, men genom att arbeta systematiskt med att just attrahera, rekrytera, utveckla/behålla och avsluta/avveckla kan vi lyckas. Personligen tror jag mest på satsningar när det gäller utveckla/behålla – satsar vi på att behålla våra 40 000 medarbetare har vi förhoppningsvis 40 000 ambassadörer som rekommenderar staden som arbetsgivare. Men vi måste såklart arbeta med allt!

Staden genomför massvis av rekryteringar varje år. Har du inte redan hittat ditt drömjobb i staden kanske du snart gör det! För visst vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter? Det vill i alla fall jag. Bara idag ligger 288 tjänster ute, läs mer på www.stockholm.se/arbete

Kategori: HR


Hjulsta

Att breddas i Spånga-Tensta!

Postad av: alexandra,

 Hej!

I tre veckor befinner sig nu jag och Anna ute i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Vistelsen här ute är en del av traineeprogrammet och syftet med breddningsperioden är att vi traineer ska få se mer av Stockholms stad än vår hemförvaltning. Eftersom Spånga-Tensta sdf har två traineer med i traineeprogrammet, Sofie och Titti, tar de också emot två stycken för breddning och det med väldigt stort engagemang och omsorg!

När vi kom hit till förvaltningshuset i Hjulsta i måndags väntade nämligen två gedigna planeringar, en för mig och en för Anna, för våra veckor och det är verkligen späckade scheman med en mängd spännande möten och aktiviteter. Planeringarna är alltså individuella och skräddarsydda efter våra önskemål i samråd med våra chefer så att vi ska kunna maximera vår tid under breddningen och också få med oss insikter och lärdomar tillbaka till vår egen verksamhet efter breddningen.

En del gemensamma programpunkter har vi ändå och vi kommer få träffa hela förvaltningsledningen, nyckelpersoner inom olika enheter och även få följa med ut i verksamheter för att få en så bred bild av förvaltningen som det bara är möjligt. Vi ska få följa med fältassistenterna ut och vandra runt i stadsdelen en kväll, medverka på ärendedragningar inom socialtjänsten, prata strategi- och utvecklingsarbete på olika områden samt skugga en varsin chef under en vecka. Och detta är bara lite av det vi kommer att få vara med om under dessa veckor.

Utöver detta kommer vi också att få skugga en varsin chef under en vecka för att få en bättre inblick i det arbetet och vi har även blivit tilldelade ett varsitt uppdrag som vi ska arbeta med under veckorna här.

Anna kommer att vara med i projekt kring kvalitetsredovisning inom förskolan och jag kommer att ta fram en handbok/introduktion för nya chefer i förvaltningen beträffande alla processer kopplat till verksamhetsutveckling.

Vi båda är väldigt förväntansfulla inför veckorna här i stadsdelsförvaltningen!

//Alexandra

 

 

 

Kategori: Okategoriserade


Volym, densitet och fysiska fenomen i förskolan.

Postad av: anna,

Nu har vi, igelkottarna, startat med vårt projekt: De 4 elementen. Vi ska börja med vattnet. Barnens inflytande är jätteviktigt i vår verksamhet så vi pedagogerna frågar dem vad de vet och vad de vill veta om vattnet. Alla experiment och forskningar utgår från barnens intresse och erfarenheter.

Här lämnar jag ett litet exempel om ett experiment där vi jobbar med vatten och densitet. Vi presenterar för barnen en skål med vatten, en barkbit och en sten och vi utgår från frågan: Flyter de?

Men barken är mycket större än stenen, och den flyter inte.

H: Jag vet varför den flyter. För att träbiten har mera luft i den.

L: det kan också komma luft i stenen om den går sönder…

Pedagogen: tror du att den flyter då?

L: Nej det tror jag inte, det kommer inte så mycket luft.

J: vad händer om vi sätter stenen på barkbiten då?

Pedagogen: kom o pröva det!

A: den flyter. Som en båt!

HY: som en stor båt med luft

Pedagogen: och ubåtar, de flyter inte…

J: de släpper bubblor.

M: och vad finns i bubblorna?

F: vatten…

N: luft!

Ibland, glömmer vi vuxna att barnen också kan formulera sina egna hypoteser. Vårt uppdrag är att, lyssna på dem, låta dem prova på och engagera dem att upptäcka världen de har runtomkring sig.

 

Kategori: Okategoriserade