Visar alla blogginlägg från: november 2014

Nyttigt att öva sig på kriskommunikation!

Postad av: Idalinn,

I förra veckan var jag på en tredagarskurs i kriskommunikation tillsammans med min kollega Mimmi som är säkerhetstrateg. Det var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som höll i kursen och den innehöll massor av intressanta delar och flera inspirerande föreläsare. Hur säkerställer vi en bra kommunikation med medborgare och medarbetare under en kris? Bland annat fick vi lyssna till Pär Lindroos som arbetar med sociala medier på polisen . Oerhört intressant och inspirerande att höra om deras framgångsrika närvaro på Facebook och Twitter! Extra nyttigt var också att vi fick genomföra en scenarioövning i kriskommunikation – det är alltid bra att få öva!

Vi lämnade kursen med uppfriskade kunskaper och en hel del nya lärdomar och funderingar!

Kategori: Okategoriserade


planeringsdagar 1

Ny placering som trainee på arbetsmarknadsförvaltningen

Postad av: alexandra,

Nu händer det grejer!

Jag hann knappt komma tillbaka från breddningen i Spånga-Tensta innan jag fick röra på mig igen! Denna gång inom min egen förvaltning! Jag fick frågan om jag fram till traineeårets slut vill ingå i utvecklings- och utredningsstaben och om man som jag är störtförtjust i just strategiarbete går det inte att säga nej till en sådan fråga!

Förenklat kan man säga att utvecklings- och utredningsstaben på arbetsmarknadsförvaltningen har i uppgift att se över hur politikernas vilja på bästa sätt kan verkställas i de operativa verksamheterna på avdelningarna (Vuxenutbildningen, SFI och Jobbtorg Stockholm). Det arbetet involverar allt från projekt- och processledning och stöttning, omvärldsbevakning, utrednings- och analysarbete på både korta och långa puckar, stora och små frågor. Hur spännande som helst!

Staben leds av utvecklingschefen Karin Eriksson-Bech och tillsammans är vi en skara på tretton personer varav två är praktikanter i slutfasen av sina utbildningar och så jag som är här till slutet av januari. I början av förra veckan var vi iväg på planeringsdagar tillsammans med de andra staberna i förvaltningen. Och då stadens nya budget och styrsignaler ännu inte kommit då blev det lite mindre konkret planering av verksamheten men desto mer utvärdering, granskning och reflektion av stabens arbete med utgångspunkt i syfte, roller och arbetsuppgifter. Ett väldigt inspirerande sätt att arbeta med visionen i praktiken, skärskåda verksamheten och lägga en god grund inför nästa års verksamhetsplan med mål, aktivitet och åtaganden!

Om jag hade kunnat få en bättre introduktion till staben och arbetet? Nej, jag tror inte det!

Kategori: OkategoriseradeNätverksträff

Postad av: Liselott,


Workshopdeltagare spanar in var några av stadens förvaltningar och bolag kommer att flytta

Förra veckan hade vi nätverksträff med nuvarande och tidigare års trainees samt deltagare i tekniksprånget. Tanken med nätverket är att vi under trevliga former ska träffas och lära oss mer om och diskutera aktuella ämnen för Stockholms stad. Denna gång var temat stadsbyggande. Det har väl inte undgått någon att Stockholm växer? Snart är vi en miljon stockholmare och det ställer stora krav på byggandet av bostäder.  Stockholm har siktet inställt på 140 000 nya bostäder fram till 2030. För att ta reda på hur vi ska lyckas med det hade nätverket bjudit in Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör (otroligt inspirerande person för övrigt, får du chansen till att lyssna på honom, gör det!). Niklas guidade oss igenom pågående projekt och visade oss hur och var Stockholm kommer att växa de närmsta åren. Vi pratade om medborgarinflytande, kollektivtrafik och hur valutgången påverkar arbetet, intressant eftermiddag! Dagen avslutades med workshoparbete där vi tillsammans fick diskutera framtidens Stockholm.

Vill du veta mer om stadens utmaningar? Se filmen stadsbyggnadskontoret gjort
Stockholm, en växande stad

 

Kategori: Okategoriserade


En riktigt bra idé!

Postad av: sofie,

Hur kan man i en stadsdel arbeta för att öka trygghet, skapa bättre integration och öka medborgarnas kunskap? Det har jag under min breddning fått flera goda exempel på! Genom en satsning som tidigare kallades ytterstadsutvecklingen har stadsdelen Hässelby-Vällingby fått tillgång till projektmedel som på kort tid har resulterat i åtta olika projekt som alla hänger ihop.

Ett önskemål från mig inför breddningen var att få delta i projektverksamhet. Min värdorganisation tog vara på önskemålet och jag har under min breddning bland annat fått möjlighet att delta i arbetet på Bibblerian vilket är ett av projekten som möjliggjorts genom ytterstadsutvecklingen.

Bibblerian är en samlingsplats där flera verksamheter samverkar under samma tak. Som besökare kan du bland annat få information och vägledning på Medborgarservice, du kan låna böcker på biblioteket och du kan delta i kulturskolans kurser i sång, dans och konst. Det finns utöver detta ett helt smörgåsbord med olika aktiviteter och verksamheter som erbjuds medborgare i alla åldrar. För att få mer information om Bibblerian och allt som händer där klicka gärna in på: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Kultur–Fritid/Valkommen-till-Bibblerian—bibliotek-och-medborgarservice-HV-/

Kategori: Okategoriserade