Visar alla blogginlägg från: november 2015

Uppdragspresentationer

Postad av: jela,

Förra veckan var det dags för två av våra tre grupper att presentera de uppdrag som de arbetat med under hösten. Först ut var grupp 1, även känd som ”så styrs Stockholm” som började dagen med en genomgång av teorin kring Stockholm stads organisation och styrning. Ludvig och Nebiyu gick bl.a. igenom hur den politiska organisationen är uppbyggd i staden och vilken väg ett ärende kan gå genom stadens olika instanser för att nå resultat. Vidare exemplifierade Sayeh, Björn S och Irena ärendegången, genom motionen Traineeprogrammet, för att visa hur förslaget gick till beslut. Under presentationen fick åhörarna med hjälp av mentormeterknappar delta i olika frågeställningar, bl.a. vad de trodde var bakgrunden till miljöpartiets motion om ett traineeprogram.

Efter en tidig lunch, hade grupp 1 arrangerat en träff med en borgarrådssekreterare. Vi promenerade över till stadshuset för att träffa Rosa Lundmark, som berättade om det politiska arbetet i Stockholms stad. Vi fick bl.a. lära oss om hur ett ärende kan se ut och vad som kan vara bra att tänka på vid remissvar.

Sedan var det grupp 3:s tur att hålla en presentation kring mänskliga rättigheter och Stockholms stads fjärde inriktningsmål: ett demokratiskt hållbart Stockholm med fokus på hur staden arbetar med likabehandlingsfrågor, vilka begrepp  som finns i budget, vad dessa betyder och goda exempel i staden. Corinne och Terese började presentationen med att prata om demokrati som är ett av de mest värdeladdade orden i vårt politiska språk. Det blev en kort diskussion om begreppet och sammanfattningsvis kan vi konstatera att det betyder väldigt många olika saker, för olika människor. Gruppen fortsatte sedan med att prata om fyra av de åtta delmål som finns under inriktningsmålet ”ett demokratiskt hållbart Stockholm”: Stockholm stad är en god arbetsgivare med goda arbetsvillkor, Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering, Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention och Stockholm är en tillgänglig stad för alla. Under dessa delmål berördes allt från arbetsmiljölagen, diskriminering, staden som Sveriges största arbetsgivare, skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet, lönestatistik, FN:s barnkonvention, barnombudsmannen och genusförskola till funktionsnedsättningar och delaktighet på lika villkor.

Grupp 3 lyfte även fram två goda exempel som finns i Stockholm stad: förskolan Egalia i Stockholm och Stockholmsfadder. Förskolan Egalia har blivit utnämnd till världens mest innovativa förskolor då de har ett nytt tankesätt om att inte främst benämna barnen vid dess kön, utan hellre tilltala och prata om barnen i deras namn eller som person. Det andra exemplet, Stockholmsfadder, är ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen där syftet är att skapa en mer inkluderande stad. Genom att skapa möten med etablerade invånare och nyinflyttade hoppas man kunna bryta segregationen och ta hjälp av varandra. För att bli Stockholmsfadder måste man ha fyllt 18 år och därefter matchats man ihop med en person utifrån fritidsintresse, yrkesbakgrund eller andra gemensamma preferenser.

Efter pausen kom Banafsheh Hejazi och Jennifer Bolin från kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. De fortsatte att prata om jämställdhet och jämlikhet och varför det fortfarande behövs pratas om, även om många tänker att Sverige är världens mest jämställda land. Slutligen fick vi göra en övning som heter ”Stand in my shoes”, som gick ut på att varje person fick en lapp med en beskrivning om en annan människa. Exempel på dessa personer var ”37-årig taxischaufför med dyslexi” eller ”17-årig tjej som bor på Lidingö och har en mamma som är egenföretagare”. Därefter lästes det upp olika påståenden och man skulle försöka tänka sig in i den fiktiva personens situation. Utifrån detta tror vi att många fick en tankeställare, dels hur snabbt man placerar olika personer i fack utifrån fördomar och dels hur lite man tänker på hur jobbigt det kan vara för en person som t.ex. är synsvag eller rullstolsburen.

 

Kategori: Okategoriserade


”Du vet att du ingår i en fas 1-grupp när ledaren ställer en fråga och ingen svarar. Ledarens ord tycks försvinna in i Bermudatriangeln”

Postad av: vaan,

Gruppdynamik

Dag 7 (11 november)

Förra onsdagen var det dags för ännu en tvådagarsmodul, gruppdynamik ledd av Sofia Palmenius och Linnea Collin från Assessio. Vi började dagen med att reflektera över vilka förhoppningar och farhågor vi hade inför de kommande två dagarna och diskuterade vad vi har haft för oss sen vi sågs senast. Efter detta körde vi igång. Vi fick utföra mindre uppgifter i storgrupp men även i mindre grupper. Vi fick mingla, hitta likheter sinsemellan, rita och diskutera olika ämnen där syftet var att få en djupare förståelse för grupprocesser och gruppdynamik samt att vara en del av en grupp och agera funktionellt i den. För att verkligen förstå innebörden av gruppdynamik fick vi grundliga teoretiska genomgångar, vi fick lära oss om de olika perspektiven en grupp kan betraktas ur, att det viktigaste i en grupp är att det finns en uppgift men också om skillnaderna mellan team och grupp och vad som kännetecknar ett bra team.

Vi djupdök ner i de 5 olika faserna en grupp genomgår och hur en ledare bör vara vid varje fas för att på bästa sätt möjliggöra utveckling och goda resultat. Faserna är :

Fas I – Tillhörighet och trygghet

Fas II – Opposition och konflikt

Fas III – Tillit och struktur

Fas IV – Arbete och produktivitet

Fas V – Avslutning/Uppbrott.

Sofia konstaterade att vår traineegrupp var i fas I på väg till fas II, vilket var kul att höra. Roligt att veta att vi redan utvecklats som grupp efter bara några få träffar! Vi avslutade dagen med att utvärdera en grupp vi för tillfället är i eller tidigare varit i och fick tips och råd över vilken funktionell roll vi personligen skulle kunna ta för att hjälpa gruppen att utvecklas och bli bättre.

 

 

 

 

 

 

 

Dag 8 (12 november)

Dag två kickades igång av Farstas stadsdelsdirektör Steinunn Håkansson som valde att efter en kort presentation av sig själv låta oss ställa frågor om det vi var intresserade av att höra svaren på. Ett utmärkt sätt för oss att ställa specifika frågor angående hur det är att vara en ledare inom Stockholms stad. Vi ställde frågor som tillexempel vad har det bästa och sämsta med hennes jobb varit, akademisk bakgrund och till och med vad man tjänar som stadsdelsdirektör ; en salig blandning och vi fick bra svar på allt!

 

Därefter tog Sofia och Linnea från Assessio över igen. Dag två gick vi in på vilka roller man kan ta i en grupp, hur man lär sig att jobba utifrån sin roll och inte sin person. På detta sätt menar man att man lättare kan agera funktionellt, något som i sin tur leder till att man lättare kan ge och ta feedback, misslyckas utan att ta det personligt, acceptera olika värderingar och integrera samt ta tillvara på olikheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia presenterade även våra testresultat från personlighetstesten som vi genomförde under rekryteringsprocessen. Vi fick se hur vi som grupp presterat och diskuterade likheter och olikheter. Vi fick också se vilka urspårningstendenser vi i gruppen har under press och stress, dvs hur vi reagerar i pressade och stressade situationer. Slutligen pratade vi om hur vår traineegrupp kan bidra till Stockholms stad framtid och vi kom fram till att vi kan bidra med drivkraft att utveckla och föra Stockholms stad framåt. Vi ser alla fram emot att se vad framtiden har att erbjuda!

 

Ha en fin dag!

/ Tr3

Kategori: Okategoriserade


Bitrrädande projektledare på Stockholmshem

Postad av: vaan,

Valerie Antoun

1. Favorit resmål: Nya länder och städer
2. Jag äter helst: Libanesiskt
3. Mitt största intresse: Att resa
4. Bästa filmtips: MATRIX
5. Om jag hade en superkraft skulle det vara: Att kunna teleportera

 

Hejsan!

Jag började arbeta som biträdande projektledare inom nyproduktion på Stockholmshem i mitten av september. Jag har nu varit här i två månader och det har varit intensivt men väldigt roligt. Mitt fokus så här i början är att sätta mig in i rutinerna, läsa mig in på de olika projekten och följa med min handledare på möten samt få överblick över det dagliga arbetet och de olika rollerna som är inblandade i projekten. Det är en sak att läsa om det på universitetet och en helt annan sak att få vara med och se byggprocessen i praktiken, väldigt lärorikt!

Intern Trainee

Förutom traineen på Stockholms stad har jag även ett introduktionsprogram som Stockholmshem satt ihop som liknar ett traineeprogram. Tanken med den interna traineen är att jag ska få en större förståelse för hur Stockholmshem fungerar men även få överblick över organisationen. Jag har fått möjligheten att besöka olika avdelningar och ta del av deras dagliga arbete. Jag har bland annat suttit med i kundtjänst, fått en dragning i hur upphandlingen på Stockholmshem genomförs och varit på besök på ett av Stockholmshems förvaltningsdistrikt. För två veckor sedan var jag ute i Skärholmen och besökte Distrikt Sydväst där jag fick träffa en förvaltare, en områdestekniker samt distriktchefen. Jag fick en fullständig dragning av vad de gjorde, hur deras arbetsuppgifter såg ut och sen fick jag även följa med ut och se hur en dag på jobbet kunde se ut.

 Förvaltarens område – Rubinvägen, vid telefonplan

      Områdesteknikernas bilar

Just nu befinner jag mig på ett av våra byggen i Norra Djurgårdsstaden, Hornslandet där vi bygger 154 lägenheter. Här på Skanskas etableringskontor kommer jag vara i tre veckor och se hur det fungerar ute på bygget. Hittills har jag fått följa med på en säkerhetsrond, suttit med på produktionsmöten, planeringsmöten, varit med på morgongympan och idag har jag åkt upp i kranen och titta på soluppgången över skärgården/gärdet och då har jag bara hunnit vara här i en vecka. Det är full rulle hela tiden och det finns alltid något nytt att se och lära sig!                            

     Modell över hela Norra Djurgårdsstadens exploatering

   Morgongympa varje dag klockan 06.30

Utveckling

Jag tycker att den interna traineen har varit extremt rolig men även hjälpt mig att förstå Stockholmshems organisation lättare och gett mig en bättre bild över de olika faserna i ett projekt. Alla jag har mött ute har också varit väldigt positiva till mina besök och varit villiga att hjälpa till att svara på alla mina frågor och många frågor har det varit! Denna traineeperiod har varit väldigt givande och jag är övertygad om att den hjälper mig att bli en bättre projektledare.   Nu har ni fått lite inblick i vad jag gör och har gjort under mina första månader på Stockholmhem och jag hoppas ni tyckte det varit intressant att läsa om det!

     Soluppgången från kranen      

Ha det bra!

/ Valerie

Kategori: Okategoriserade


Biträdande projektledare på Fastighetskontoret

Postad av: olmo,

           

             
Ola Mortensen

1. Favoritresmål: New York
2. Jag äter helst: Hamburgare
3. Största intresse: Aktier
4. Bästa filmtips: Wall Street
5. Om jag hade en superkraft skulle det vara: Att kunna flyga

 

Två månader på Fastighetskontoret
För ungefär två månader sedan började jag arbeta som biträdande projektledare på Fastighetskontoret (FSK). Min första tid på FSK har präglats av många nya intryck och erfarenheter. Jag tänkte ta tillfället i akt och berätta vad jag bland annat har fått göra under mina första månader.

Det jag fick göra i början var att följa med flera olika projektledare på deras projekt. Syftet var först och främst att se och lära men också att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter. Ett av projekten som jag fick vara med på var en radonbesiktning i Stadsbiblioteket. I Stadsbiblioteket har det genomförts en större ombyggnad av källaren som används för att förvara mängder av böcker. Anledningen till att det har skett en större ombyggnad är på grund av att det har varit för höga radonhalter i källaren. Det som har gjorts för att åtgärda problemet är att det har installerats ett flertal rör i betongplattan som har anslutits till ett fläktsystem. Detta har medfört att det har skapat ett undertryck i betongplattan och på så vis har man kunnat minska radonhalterna i källaren.

Ett annat projekt som jag har varit med på är planering av asfaltering kring Eriksdalsbadet. Jag hade som uppgift att hjälpa ansvarig projektledare med att undersöka vilka regler och föreskrifter som gäller vid asfaltering samt att kontakta en markentreprenör som skulle utföra arbetet.

Jag har också fått ett flertal egna projekt. Ett av mina egna projekt är att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder i de offentliga delarna i Tekniska nämndhuset (TNH). TNH är byggt under 60-talet och idag huserar ett flertal av stadens olika förvaltningar i huset. Det som ingår i mitt projekt är att t.ex. förbättra belysningen vid huvudentrén, installera tydligare skyltanvisningar och kontrastmarkeringar på trappor i byggnaden.

En av förmånerna att arbeta på FSK är att vi har många unika byggnader som jag tycker är väldigt intressant att få besöka och gå runt och kolla i. I förra veckan fick jag möjlighet att följa med en av våra projektledare på en rundvandring i Kulturhuset. Det var roligt att få se hur det ser ut bakom scenerna med alla installationer samt utrymmena där det tillverkas scendekorer till de olika föreställningarna. Det var också intressant att få provåka den största hiss jag någonsin åkt i. För bakom stora scenen finns det en jättestor hiss som används för att kunna förflytta scendekorer. Hissen är så stor att det får plats en större bil och den har en lyftkraft på 5 ton.

Jag var också uppe och kollade på taket på Kulturhuset. Förutom den fantastiska utsikten över Stockholms innerstad finns här också solceller installerade. Det är totalt 184 st. solcellsmoduler som motsvarar en yta på 240 kvm som genererar ström till byggnaden.
Tack för att ni har läst mitt inlägg och jag hoppas att ni tyckte det var intressant.


Kategori: Okategoriserade