Uppdragspresentationer

Postad av: jela,

Förra veckan var det dags för två av våra tre grupper att presentera de uppdrag som de arbetat med under hösten. Först ut var grupp 1, även känd som ”så styrs Stockholm” som började dagen med en genomgång av teorin kring Stockholm stads organisation och styrning. Ludvig och Nebiyu gick bl.a. igenom hur den politiska organisationen är uppbyggd i staden och vilken väg ett ärende kan gå genom stadens olika instanser för att nå resultat. Vidare exemplifierade Sayeh, Björn S och Irena ärendegången, genom motionen Traineeprogrammet, för att visa hur förslaget gick till beslut. Under presentationen fick åhörarna med hjälp av mentormeterknappar delta i olika frågeställningar, bl.a. vad de trodde var bakgrunden till miljöpartiets motion om ett traineeprogram.

Efter en tidig lunch, hade grupp 1 arrangerat en träff med en borgarrådssekreterare. Vi promenerade över till stadshuset för att träffa Rosa Lundmark, som berättade om det politiska arbetet i Stockholms stad. Vi fick bl.a. lära oss om hur ett ärende kan se ut och vad som kan vara bra att tänka på vid remissvar.

Sedan var det grupp 3:s tur att hålla en presentation kring mänskliga rättigheter och Stockholms stads fjärde inriktningsmål: ett demokratiskt hållbart Stockholm med fokus på hur staden arbetar med likabehandlingsfrågor, vilka begrepp  som finns i budget, vad dessa betyder och goda exempel i staden. Corinne och Terese började presentationen med att prata om demokrati som är ett av de mest värdeladdade orden i vårt politiska språk. Det blev en kort diskussion om begreppet och sammanfattningsvis kan vi konstatera att det betyder väldigt många olika saker, för olika människor. Gruppen fortsatte sedan med att prata om fyra av de åtta delmål som finns under inriktningsmålet ”ett demokratiskt hållbart Stockholm”: Stockholm stad är en god arbetsgivare med goda arbetsvillkor, Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering, Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention och Stockholm är en tillgänglig stad för alla. Under dessa delmål berördes allt från arbetsmiljölagen, diskriminering, staden som Sveriges största arbetsgivare, skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet, lönestatistik, FN:s barnkonvention, barnombudsmannen och genusförskola till funktionsnedsättningar och delaktighet på lika villkor.

Grupp 3 lyfte även fram två goda exempel som finns i Stockholm stad: förskolan Egalia i Stockholm och Stockholmsfadder. Förskolan Egalia har blivit utnämnd till världens mest innovativa förskolor då de har ett nytt tankesätt om att inte främst benämna barnen vid dess kön, utan hellre tilltala och prata om barnen i deras namn eller som person. Det andra exemplet, Stockholmsfadder, är ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen där syftet är att skapa en mer inkluderande stad. Genom att skapa möten med etablerade invånare och nyinflyttade hoppas man kunna bryta segregationen och ta hjälp av varandra. För att bli Stockholmsfadder måste man ha fyllt 18 år och därefter matchats man ihop med en person utifrån fritidsintresse, yrkesbakgrund eller andra gemensamma preferenser.

Efter pausen kom Banafsheh Hejazi och Jennifer Bolin från kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. De fortsatte att prata om jämställdhet och jämlikhet och varför det fortfarande behövs pratas om, även om många tänker att Sverige är världens mest jämställda land. Slutligen fick vi göra en övning som heter ”Stand in my shoes”, som gick ut på att varje person fick en lapp med en beskrivning om en annan människa. Exempel på dessa personer var ”37-årig taxischaufför med dyslexi” eller ”17-årig tjej som bor på Lidingö och har en mamma som är egenföretagare”. Därefter lästes det upp olika påståenden och man skulle försöka tänka sig in i den fiktiva personens situation. Utifrån detta tror vi att många fick en tankeställare, dels hur snabbt man placerar olika personer i fack utifrån fördomar och dels hur lite man tänker på hur jobbigt det kan vara för en person som t.ex. är synsvag eller rullstolsburen.

 

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments