Visar alla blogginlägg från: februari 2016

Trainee i media

Postad av: sate,

Foto: SUPERO

I traineernas uppdrag ingår bl.a. att synas i medier och marknadsföra Stockholm stad och traineeprogrammet. Här syns de i studenttidningen SUPEROs senaste nummer 1:2016, som bl.a. skriver om hur Stockholm stad arbetar med strategisk kompetensförsörjning genom att erbjuda ett traineeprogram till nyanställda akademiker.

Kategorier: Media, Studenter


Modul: kommunikation

Postad av: mari,

Då var det dags att sätta igång igen efter ledigheterna. Årets första traineedagar var en modul om kommunikation. I vanlig ordning höll Assessio ett föreläsningspass som varvades med övningar och diskussioner i smågrupper.

Föreläsningsdelen var intressant eftersom vi gick igenom vanligt förekommande ”brus”, det vill säga saker och ting vi gör eller säger som påverkar vår kommunikation. Jag tror att många av oss tyckte det var intressant att få ett namn på fenomenet eftersom man själv då och då upplever brus (och kanske ibland även själv upplevs ”brusig”). Vi gick också igenom konkreta råd och tips för att minska missuppfattningar i kommunikation på vår arbetsplats, framför allt mail där vi fick läsa igenom ett case om en mailtråd. De flesta upplevde tråden väldigt komplicerad och förvirrande vilket lärde oss att man inte kan vara nog tydlig när det kommer till kommunikation med andra människor, speciellt om man inte kan prata med dem direkt. 

Under den andra dagen gjorde vi en övning där vi satt i grupper om tre där en person spelade chef, en annan medarbetare och en tredje observatör. Syftet med övningen var att leva sig in i olika roller och förstå sig på den motsatte personens argument och situation. Övningen var till en början ganska svår eftersom det dels krävdes lite inläsning för rollerna och dels för att man var lite ovan att spela chef. Övningen var i alla fall intressant och man lärde sig en del av den som man kan ta med sig till framtida medarbetarsamtal, oavsett om man är chef eller inte.

Den andra dagen avslutades med en föreläsning av Stadsarkivets chef Lennart Ploom. Stadsarkivets roll är viktig i samhället eftersom de sitter på så mycket information som vem som helst kan ta del av.
Problemet är att det inte är tillräckligt många som vet om att de finns eller vilka tjänster de erbjuder. Därför har de påbörjat ett arbete i syfte att synas mer för allmänheten. Själva rundvandringen varade
nästan 30 minuter där vi fick se en liten del av de drygt åtta mil långa bokrader som samlats under åren.

 

 

Dagen avslutades med fika och uppdragsutdelning. Framöver ska vi i tre olika grupper jobba med stadens fokusområden; ett klimatsmart Stockholm, ett ekonomiskt hållbart Stockholm och ett Stockholm som håller samman.

Presentationer kommer hållas i mars men än återstår ett par saker. Fortsätt läsa så får ni veta mer!

Kategori: Okategoriserade