Att leda utan att vara chef

Postad av: frny,

Tisdagen den 19 september hade vi besök av Åsa Lundquist Coey som pratade på temat ”att leda utan att vara chef – att reglera spänning mot uppdrag”. Under dagen diskuterade vi vikten av att ha ett gemensamt önskat läge (Ö.L) för att undvika spänningar. Genom att tillsammans i en grupp diskutera sig fram till vad man vill uppnå med exempelvis ett möte så underlättar det för alla inblandade att känna sig nöjda efteråt samt att faktiskt uppnå det man önskade. Vi fick dela in oss i grupper och prata om hur man jobbar med den här frågan på våra arbetsplatser. De flesta grupper glömde inför diskussionen att sätta ett gemensamt önskat läge…

 

 

Under dagen arbetade vi också med coachning där vi fick öva på att ställa frågor i syfte att öka medvetenheten kring till exempel ett problem. Först fick vi prova att ha en coachning sittandes där en person fick förklara ett problem, en person coachade och en tredje person observerade. Därefter fick vi göra samma sak men utomhus under en promenad vilket många upplevde som en mer bekväm samtalssituation. Syftet med coachningen var inte att lösa ett problem utan istället hjälpa den man coachar att bryta ner problemet och hitta dess grund samt kanske upptäcka att problemet redan upplösts. Åsa påminde oss om den viktiga skillnaden mellan att fråga och ifrågasätta samt vikten av att ställa öppna frågor under coachningen. En stor utmaning för många av oss när vi coachade var att inte lägga in våra egna värderingar i samtalen eller på något sätt försöka komma med förslag på lösningar.

 

Ett annat tema vi diskuterade under dagen var makt och relationer samt olika möjligheter att utjämna maktbalanser. Vi pratade om vilka konsekvenser det kan få om det finns maktobalanser i en grupp och hur det kan ta sig uttryck. En viktig tankeställare vi fick med oss var att alla relationer styrs av den med minst intresse.

 

Om du har några frågor gällande det vi diskuterade den här dagen eller om traineeprogrammet i allmänhet så använd dig av kommentarsfältet så svarar vi på dina frågor.

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments