Visar alla blogginlägg från: oktober 2017

Breddningsperioden v. 39-43

Postad av: pest,

Då var det dags för breddningsperioden. Den period då vi traineer byter förvaltning med en annan trainee under sammanlagt 3 veckor. Jag backar bandet för att beskriva hur valet av förvaltning gick till. I början av september var vi på traineeprogrammet och våra kontaktpersoner inbjudna till en gemensam vernissage där kontaktpersonerna presenterade ett program för breddningsperioden. Efter presentationerna fick samtliga parter mingla och ställa frågor till varandra om utbytet samt båda parters förväntningar.

Syftet med breddningen är att vi traineer ska få ökad förståelse över stadens uppdrag och organisation. Genom dialog med chefer, ledare och medarbetare på den nya förvaltningen får vi en unik möjlighet att öka våra kunskaper hur staden arbetar och genomför projekt och utvecklingsarbeten i praktiken. Vi på traineeprogrammet får inspiration, kunskap och nya verktyg som vi kan tillämpa på vår ordinarie arbetsplats.

Jag gjorde min breddning på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Maria. Erica som är HR-administratör på Spånga-Tensta hade komponerat ihop ett gediget program som bestod av möten med stadsdelsdirektören, avdelningscheferna och medarbetare. Programmet innehöll även stadsdelsvandringar för att se parker, besöka olika enheter som förskolor, fritids samt medborgarkontoret.

Jag blev tilldelad en plats på enheten för stadsutveckling, där Linn vanligtvis jobbar. Jag fick fördjupa mig i ett parkprojekt där jag fick ta fram idéer och skissa på ett förslag till en park. Projektets fokus var att genom parken öka tryggheten och jämställdheten i stadsrummet. Förslaget var att upprusta parken med en ny gestaltning som tillför nya funktioner och samtidigt lyfter fram befintliga kvaliteter.

Tack till samtliga medarbetare på Spånga-Tensta SDF som gjorde breddningen till en fin och intressant period.

Kategori: Okategoriserade


Breddning

Postad av: erho,

Den senaste månaden har vi traineer genomfört våra breddningsperioder. Under breddningsperioden byter vi arbetsplatser med varandra i tre veckor. I momentet ingår en introduktion i verksamheten vi besöker. Vi får bland annat möjlighet att se hur de arbetar med projekt- och utvecklingsarbete samt möjlighet att “skugga” en eller flera ledare.

Då min breddningsperiod börjar närma sig sitt slut så jag tänkte dela mig lite av mina upplevelser. Jag har spenderat min breddning på Norrmalms stadsdelsförvaltning. I vanliga fall jobbar ”trainee-Frida” här som controller på ekonomiavdelningen. Min kontaktperson under breddningen, Maria Härenstam, hade satt ihop ett program för mig med inbokade möten och tid för att arbeta med ett projekt. Det fanns även utrymme för att boka in egna möten under tiden jag varit här.

Vad har jag då gjort? Jag har deltagit vid möten på flera av de olika avdelningarna, fått möjlighet att träffa nästan alla; brukare, personal, chefer och till och med stadsdelsdirektören. Jag har också deltagit vid både sociala delegationen och stadsdelsnämndens sammanträde. Min upplevelse är att jag har fått en god inblick i hur arbetet genomförs här även om det varit svårt att kastas in i en stor verksamhet. Trots att alla stadsdelsförvaltningar är en del av Stockholm stad och att det därmed finns många likheter märks ändå en del skillnader jämfört med Enskede-Årsta-Vantör; stadsdelsförvaltningen jag arbetar i vanliga fall. Skillnaderna förstärks nog då Enskede-Årsta-Vantör, med sina cirka 2200 anställda, är bland de största  förvaltningarna jämfört med Norrmalm som med sina cirka 900 anställda är bland de minsta.

Projektet jag arbetade med är en del av ett projekt som hela Stockholm kommer arbeta med under de kommande åren: ”Program för barns rättigheter 2018 – 2022”. Det är ett av flera så kallade styrdokument som stadens alla nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå visionen om ”Ett Stockholm för alla med fokus på barnets rättigheter och inflytande”. Jag har mellan mina inbokade möten samlat information om hur olika stadsdelar, kommuner och myndigheter arbetar med barnperspektivet samt tagit fram konkreta exempel på hur barnkonsekvensanalyser genomförts på olika områden. Materialet lämnar jag över till Norrmalm och hoppas att det kan vara till någon nytta i det fortsatta arbetet.

Mina veckor på Norrmalm har varit givande. Jag har fått delta, fråga, reflektera och bidra. Nervositeten över att känna mig ”ny på jobbet igen” har övergått till inspiration i den välkomnande miljö jag möttes av och för mig har det blivit, om möjligt, ännu tydligare än innan att vi alla arbetar mot samma mål – ett Stockholm för alla.

Supertack till alla intressanta och engagerade personer jag fick träffa på Norrmalm! Hoppas vi ses snart igen! :)

/Erika

 

Kategori: Okategoriserade


Design Thinking på Openlab

Postad av: emho,

 

 

Förra onsdagen var det dags för oss traineer att besöka Openlab för att lära oss mer om innovationsprocessen Design Thinking. Openlab arbetar för att skapa förutsättningar för att göra Stockholm till ett globalt center för samhällsinnovation med syftet att förbättra livskvalitén för stadens medborgare. Du kan läsa mer om deras arbete och verksamhet här: http://openlabsthlm.se/sv/

Målet för dagen på Openlab var att vi traineer skulle få förståelse för Design Thinking som förhållningssätt samt för processens fem faser och hur de kan itereras.

Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utveckla med empati för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och samskapande. Upplägget för dagen var att lära sig genom att prova och det blev en minst sagt intensiv dag. Frågeställningen som vi applicerade metoden på var hur Stockholms stad kan attrahera och behålla medarbetare. Genom att pröva och ompröva skapade vi idéer och arbetade för att konkretisera och testa att idéerna verkligen mötte målgruppens behov. Olika grupper arbetade med olika vinklar av frågan och många användbara idéer genererades under dagen. I processens första fas, empati-fasen, gick vi ut på stan och frågade medborgarna vad de visste om Stockholm stad. Det blev då tydligt att kunskapen om vad Stockholm stad gör bland många är låg och att det därmed finns ett behov av kunskapsspridning. 

Är du en av de som inte vet så mycket av vad staden gör och vill veta mer så vill jag därför passa på att uppmuntra dig att läsa vidare på http://www.stockholm.se/eller att använda kommentatorsfältet så att vi kan svara på dina frågor och funderingar.

 

 

Vi traineer tackar Openlab och kursledarna Jenny Annebäck och Susanna Nissar för en lärorik dag och för nya tankesätt och verktyg att ta med oss ut i våra respektive verksamheter!

 

Kategori: Okategoriserade