Studieresa till Bryssel och Gent

Postad av: alen,

Den avslutande delen i traineeprogrammet är en studieresa till Bryssel. I Bryssel besökte vi olika intresseorganisationer som arbetar med påverkansarbete gentemot EU, EU-parlamentet samt EU-kommissionen. Vi gjorde även en dagstur till Gent för att få en inblick i kommunens satsning på socialt arbete belägen i en nedlagd textilfabrik. Syftet med resan är att få ökad förståelse för hur Stockholm påverkas av beslut på EU-nivå och hur staden kan utvecklas. Ett ämne som diskuterades flitigt vid varje möte var hur Brexit kommer påverka EU:s framtid.

Stockholmsregionens Europakontor

Efter tidig uppstigning hemma i Sverige kastades vi snabbt in i det spindelnät som får känneteckna EU och alla organisationer som arbetar med att följa, bevaka och påverka den förda politiken. På Stockholmsregionens Europakontor träffade vi Josefina Hessel som är policyansvarig och Anton Fjelkman som är statsvetarstudent från Lunds universitet och praktikant. De gav oss en inblick i vilka frågor som är mest aktuella för regionen just nu. Vi pratade t.ex. om digitalisering där Sverige ligger i framkant vilket man såklart vill fortsätta göra även i framtiden och vad lagstiftning på området kan betyda för svenska företag. Europakontoret arbetar främst med fokus på påverkansarbete och strategisk kommunikation inom fyra områden vilka är 1) forskning, 2) digitalisering, 3) miljö, energi och klimat samt, 4) den framtida sammanhållningspolitiken. För att kunna påverka är det viktigt att bevaka lagförslag, se till att ha information tidigt om vad som är i görningen och även att upprätthålla ett kontaktnätverk med politiker och andra organisationer för att gemensamt driva påverkansarbetet.

Sveriges ständiga representation till EU

Första dagen avslutades med ett besök på Sveriges ständiga representation till EU vilken är regeringskansliets förlängda arm i Bryssel och Sveriges största utlandsmyndighet sett till antalet medarbetare. Här träffade vi Charlotta Erikson som är handläggare i kommunikation. Charlotta gav oss en bild av vad som är på gång just nu, hur lagstiftningsprocessen ser ut, om vilka EU-institutioner som gör vad och vad som var regeringens prioriteringar för 2017. Vi pratade såklart också om Brexit och vad som kommer att hända när ett av de största länderna lämnar unionen. I skrivandets stund är det ingen som riktigt vet och förhandlingarna om utträdet fortsätter. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker skrev i våras en vitbok om fem möjliga scenarion över EU:s framtid. Kanske blir det något av dessa, eller något helt annat. I övrigt lyftes också frågan om vad man kan göra för att öka legitimiteten i o m det låga valdeltagandet till EU-parlamentet. Är det dags att införa EU-kunskap som en del av demokratiundervisningen i skolan för att öka valdeltagandet? Det kan lätt påstås att EU är kommunal politik beslutad om på avstånd då så pass mycket som 60% av det som står på dagordningen i kommunfullmäktige kan härledas direkt till EU. Sveriges ständiga representation till EU jobbar på plats i Bryssel för nätverkande och alliansskapande för att påverka och bevaka svenska intressen.

EUROCITIES

Dag nummer två började med att vi träffade Giorgio Zecca och Marten Matko som är policyansvariga inom varsitt område hos Eurocities. Eurocities är en frivilligorganisation för storstäder belägna i Europa. D.v.s. att de inte har någon direkt koppling till EU. De arbetar bl.a. med att medlemsstäderna ska utbyta goda exempel med varandra i olika slags samhällsprojekt.

Europaparlamentet och möte med parlamentarikern Jytte Guteland

Vidare till EU-parlamentet för lunch i matsalen (vilken påminde om fängelse-matsal som de brukar illustreras i amerikanska filmer och serier) och möte med parlamentarikern Jytte Gutteland (S). Hon gav först en inblick i hennes dagliga arbete och sedan hade vi en frågestund där allt från hundrasen Bouvier Des Flandres till innehållet i pizzakartonger till handelsavtal diskuterades.

 Jytte sitter som ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och i delegationen för förbindelserna med Iran. Hon är också suppleant i utskottet för rättsliga frågor och i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest. Hon blev invald 2014 och är en av 751 folkvalda parlamentariker.

 

Sveriges Kommuner & Landsting

På SKL:s kontor fick vi träffa Emma Bonnevier som arbetar som handläggare i Bryssel genom SKL:s utstationeringsprogram. SKL har sedan 1992 haft kontor i Bryssel med anledning av den stora påverkan som EU har på både kommuner och landsting. Därför är det viktigt för SKL att kunna vara med och påverka redan i tidiga skeden vad gäller inriktningar för initiativ och beslut. Detta påverkansarbete förs av SKL med hjälp av Brysselkontorets tre huvuduppgifter som innefattar omvärldsbevakning, politikerstör samt kommunikation.

EU-kommissionen, Cecilia Malmströms kabinett

Vid vårt sista studiebesök i Bryssel fick vi besöka EU-kommissionen där Joakim Larsson, kommunikationsrådgivare vid Cecilia Malmströms kabinett, berättade om kommissionens arbete och roll i EU. Eftersom Cecilia Malmström är den representant i kommissionen som ansvarar för utrikeshandel och handelsavtal rörde många frågor under samtalet just detta, men även här diskuterades även Brexit och hur detta kommer påverka både EU:s medlemsländer och Storbritannien i framtiden.

Studiebesök Gent

Under vår sista dag i Belgien reste vi till staden Gent där vi introducerades för deras arbete med sociala frågor. Där fick vi besöka en nedlagd textilfabrik som nu gjorts om för att inrymma olika delar av detta sociala projekt. Bl.a. bedrivs där verksamhet för att ta vara på matsvinn från stadens affärer. De matvaror som stadens affärer inte kan sälja transporteras dit för ompaketering och kvalitetskontroll för att sedan distribueras vidare till socialt utsatta grupper i samhället samt till de sociala restauranger som staden driver. Dessa sociala restauranger lagar i sin tur mat till reducerade priser där personer som annars inte skulle ha råd att gå till restaurang kan äta. Detta utan att konkurrera med stadens redan etablerade restaurangbransch. Dessa sociala projekt som staden bedriver sysselsätter även personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Vår resa till Bryssel och Gent innefattade tre intensiva dagar med många studiebesök och nya upplevelser. Att faktiskt vara på plats och träffa organisationerna på deras respektive kontor ger en större förståelse och tydligare bild av hur man arbetar inom och med EU. Att genomföra denna resa tillsammans med Stockholms Stads traineeprogram var definitivt en värdefull upplevelse eftersom det ger möjligheten att träffa så många organisationer och representanter som man annars inte har möjlighet att möta.

Bästa hälsningar,

Alma och Maria

Kategori: Okategoriserade


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments