Visar alla blogginlägg med kategorin: Okategoriserade

Landskapsarkitekt på exploateringskontoret

Postad av: pest,

Peter Staflin

Jobb: Landskapsarkitekt på exploateringskontoret, avdelningen miljö och teknik.

Utbildning: Landskapsarkitekturprogrammet på SLU, Ultuna

Ålder: 36

Fritidsintressen: Musik, musik, musik och att umgås med familj och vänner.

 

Hej!

Jag jobbar sedan januari som landskapsarkitekt på exploateringskontoret. Närmast kommer jag från en anställning på en gruppbostad inom Stockholms stad samt från mina avslutade studier på SLU, Ultuna. Under min utbildning blev jag mer intresserad av hela planeringsprocessen med fokus på de tidiga skedena. För att utveckla förståelsen över den komplexa planeringsprocessen valde jag att söka mig till kommuner vilket kan vara problematiskt som nyexaminerad, de flesta kommuner vill anställa personer med minst 5 års erfarenhet. Traineeprogrammet gav mig en möjlighet att söka en tjänst inom Stockholms stad på exploateringskontoret, samtidigt har jag fått en grundläggande utbildning över kommunens organisation samt hur staden styrs.

Exploateringskontoret förvaltar och utvecklar stadens mark och uppdraget är att realisera 140 000 bostäder fram till 2030. Bostäder och miljöer som ska vara jämlika, tillgängliga och hållbara. För mig innebär det att delvis utveckla allmän plats och utreda projekt, stora som små i framförallt tidiga skeden. Det medför eget ansvar att driva projekten framåt. I mitt arbete har jag ett nära samarbete med kollegor på min och andra förvaltningar, med konsulter och andra byggaktörer. Det jag uppskattar med min arbetsplats är den stora variationen på arbetsuppgifter samt att jobba i olika skalor på projekten.

Tack för mig!

Kategori: Okategoriserade


Breddningsperioden v. 39-43

Postad av: pest,

Då var det dags för breddningsperioden. Den period då vi traineer byter förvaltning med en annan trainee under sammanlagt 3 veckor. Jag backar bandet för att beskriva hur valet av förvaltning gick till. I början av september var vi på traineeprogrammet och våra kontaktpersoner inbjudna till en gemensam vernissage där kontaktpersonerna presenterade ett program för breddningsperioden. Efter presentationerna fick samtliga parter mingla och ställa frågor till varandra om utbytet samt båda parters förväntningar.

Syftet med breddningen är att vi traineer ska få ökad förståelse över stadens uppdrag och organisation. Genom dialog med chefer, ledare och medarbetare på den nya förvaltningen får vi en unik möjlighet att öka våra kunskaper hur staden arbetar och genomför projekt och utvecklingsarbeten i praktiken. Vi på traineeprogrammet får inspiration, kunskap och nya verktyg som vi kan tillämpa på vår ordinarie arbetsplats.

Jag gjorde min breddning på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med Maria. Erica som är HR-administratör på Spånga-Tensta hade komponerat ihop ett gediget program som bestod av möten med stadsdelsdirektören, avdelningscheferna och medarbetare. Programmet innehöll även stadsdelsvandringar för att se parker, besöka olika enheter som förskolor, fritids samt medborgarkontoret.

Jag blev tilldelad en plats på enheten för stadsutveckling, där Linn vanligtvis jobbar. Jag fick fördjupa mig i ett parkprojekt där jag fick ta fram idéer och skissa på ett förslag till en park. Projektets fokus var att genom parken öka tryggheten och jämställdheten i stadsrummet. Förslaget var att upprusta parken med en ny gestaltning som tillför nya funktioner och samtidigt lyfter fram befintliga kvaliteter.

Tack till samtliga medarbetare på Spånga-Tensta SDF som gjorde breddningen till en fin och intressant period.

Kategori: Okategoriserade


Breddning

Postad av: erho,

Den senaste månaden har vi traineer genomfört våra breddningsperioder. Under breddningsperioden byter vi arbetsplatser med varandra i tre veckor. I momentet ingår en introduktion i verksamheten vi besöker. Vi får bland annat möjlighet att se hur de arbetar med projekt- och utvecklingsarbete samt möjlighet att “skugga” en eller flera ledare.

Då min breddningsperiod börjar närma sig sitt slut så jag tänkte dela mig lite av mina upplevelser. Jag har spenderat min breddning på Norrmalms stadsdelsförvaltning. I vanliga fall jobbar ”trainee-Frida” här som controller på ekonomiavdelningen. Min kontaktperson under breddningen, Maria Härenstam, hade satt ihop ett program för mig med inbokade möten och tid för att arbeta med ett projekt. Det fanns även utrymme för att boka in egna möten under tiden jag varit här.

Vad har jag då gjort? Jag har deltagit vid möten på flera av de olika avdelningarna, fått möjlighet att träffa nästan alla; brukare, personal, chefer och till och med stadsdelsdirektören. Jag har också deltagit vid både sociala delegationen och stadsdelsnämndens sammanträde. Min upplevelse är att jag har fått en god inblick i hur arbetet genomförs här även om det varit svårt att kastas in i en stor verksamhet. Trots att alla stadsdelsförvaltningar är en del av Stockholm stad och att det därmed finns många likheter märks ändå en del skillnader jämfört med Enskede-Årsta-Vantör; stadsdelsförvaltningen jag arbetar i vanliga fall. Skillnaderna förstärks nog då Enskede-Årsta-Vantör, med sina cirka 2200 anställda, är bland de största  förvaltningarna jämfört med Norrmalm som med sina cirka 900 anställda är bland de minsta.

Projektet jag arbetade med är en del av ett projekt som hela Stockholm kommer arbeta med under de kommande åren: ”Program för barns rättigheter 2018 – 2022”. Det är ett av flera så kallade styrdokument som stadens alla nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå visionen om ”Ett Stockholm för alla med fokus på barnets rättigheter och inflytande”. Jag har mellan mina inbokade möten samlat information om hur olika stadsdelar, kommuner och myndigheter arbetar med barnperspektivet samt tagit fram konkreta exempel på hur barnkonsekvensanalyser genomförts på olika områden. Materialet lämnar jag över till Norrmalm och hoppas att det kan vara till någon nytta i det fortsatta arbetet.

Mina veckor på Norrmalm har varit givande. Jag har fått delta, fråga, reflektera och bidra. Nervositeten över att känna mig ”ny på jobbet igen” har övergått till inspiration i den välkomnande miljö jag möttes av och för mig har det blivit, om möjligt, ännu tydligare än innan att vi alla arbetar mot samma mål – ett Stockholm för alla.

Supertack till alla intressanta och engagerade personer jag fick träffa på Norrmalm! Hoppas vi ses snart igen! :)

/Erika

 

Kategori: Okategoriserade


Design Thinking på Openlab

Postad av: emho,

 

 

Förra onsdagen var det dags för oss traineer att besöka Openlab för att lära oss mer om innovationsprocessen Design Thinking. Openlab arbetar för att skapa förutsättningar för att göra Stockholm till ett globalt center för samhällsinnovation med syftet att förbättra livskvalitén för stadens medborgare. Du kan läsa mer om deras arbete och verksamhet här: http://openlabsthlm.se/sv/

Målet för dagen på Openlab var att vi traineer skulle få förståelse för Design Thinking som förhållningssätt samt för processens fem faser och hur de kan itereras.

Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utveckla med empati för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och samskapande. Upplägget för dagen var att lära sig genom att prova och det blev en minst sagt intensiv dag. Frågeställningen som vi applicerade metoden på var hur Stockholms stad kan attrahera och behålla medarbetare. Genom att pröva och ompröva skapade vi idéer och arbetade för att konkretisera och testa att idéerna verkligen mötte målgruppens behov. Olika grupper arbetade med olika vinklar av frågan och många användbara idéer genererades under dagen. I processens första fas, empati-fasen, gick vi ut på stan och frågade medborgarna vad de visste om Stockholm stad. Det blev då tydligt att kunskapen om vad Stockholm stad gör bland många är låg och att det därmed finns ett behov av kunskapsspridning. 

Är du en av de som inte vet så mycket av vad staden gör och vill veta mer så vill jag därför passa på att uppmuntra dig att läsa vidare på http://www.stockholm.se/eller att använda kommentatorsfältet så att vi kan svara på dina frågor och funderingar.

 

 

Vi traineer tackar Openlab och kursledarna Jenny Annebäck och Susanna Nissar för en lärorik dag och för nya tankesätt och verktyg att ta med oss ut i våra respektive verksamheter!

 

Kategori: Okategoriserade


Att leda utan att vara chef

Postad av: frny,

Tisdagen den 19 september hade vi besök av Åsa Lundquist Coey som pratade på temat ”att leda utan att vara chef – att reglera spänning mot uppdrag”. Under dagen diskuterade vi vikten av att ha ett gemensamt önskat läge (Ö.L) för att undvika spänningar. Genom att tillsammans i en grupp diskutera sig fram till vad man vill uppnå med exempelvis ett möte så underlättar det för alla inblandade att känna sig nöjda efteråt samt att faktiskt uppnå det man önskade. Vi fick dela in oss i grupper och prata om hur man jobbar med den här frågan på våra arbetsplatser. De flesta grupper glömde inför diskussionen att sätta ett gemensamt önskat läge…

 

 

Under dagen arbetade vi också med coachning där vi fick öva på att ställa frågor i syfte att öka medvetenheten kring till exempel ett problem. Först fick vi prova att ha en coachning sittandes där en person fick förklara ett problem, en person coachade och en tredje person observerade. Därefter fick vi göra samma sak men utomhus under en promenad vilket många upplevde som en mer bekväm samtalssituation. Syftet med coachningen var inte att lösa ett problem utan istället hjälpa den man coachar att bryta ner problemet och hitta dess grund samt kanske upptäcka att problemet redan upplösts. Åsa påminde oss om den viktiga skillnaden mellan att fråga och ifrågasätta samt vikten av att ställa öppna frågor under coachningen. En stor utmaning för många av oss när vi coachade var att inte lägga in våra egna värderingar i samtalen eller på något sätt försöka komma med förslag på lösningar.

 

Ett annat tema vi diskuterade under dagen var makt och relationer samt olika möjligheter att utjämna maktbalanser. Vi pratade om vilka konsekvenser det kan få om det finns maktobalanser i en grupp och hur det kan ta sig uttryck. En viktig tankeställare vi fick med oss var att alla relationer styrs av den med minst intresse.

 

Om du har några frågor gällande det vi diskuterade den här dagen eller om traineeprogrammet i allmänhet så använd dig av kommentarsfältet så svarar vi på dina frågor.

Kategori: Okategoriserade


Controller på Norrmalms stadsdelsförvaltning

Postad av: frny,

Frida Nyström
Jobb: Controller på Norrmalms stadsdelsförvaltning
Utbildning: Internationell civilekonom
Ålder: 26

När jag tog examen ifrån civilekonomprogrammet i Linköping år 2015 var jag fortfarande ganska osäker på vad jag ville jobba med. Att välja en bred utbildning har sina fördelar men det gör också att det kan vara svårt att välja vad man vill jobba med när det känns som att man kan välja i princip vad som helst. Efter att ha jobbat i privat sektor ungefär 1,5 år valde jag att byta jobb och börja på Stockholms stad. Jag lockades av att få arbeta i en organisation vars huvudmål inte är att tjäna pengar utan att bedriva en kvalitativ verksamhet.

Jag jobbar sedan i januari som controller på ekonomiavdelningen på Norrmalms stadsdelsförvaltning. Stadsdelen ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor i stadsdelen, bland annat kommunala förskolor, socialtjänst och äldreomsorg. Mitt arbete går till stor del ut på att, tillsammans med cheferna i organisationen, följa upp och analysera ekonomiska resultat samt stötta cheferna i deras budgetarbete. Min roll innebär också att vara ett stöd till chefer i arbetet med att göra ekonomiska prognoser. Jag tycker att mitt jobb är väldigt kul då jag jobbar nära verksamheten och får en bra inblick i deras vardag men också för att jobbet är väldigt varierat och det ständigt dyker upp nya typer av frågor.

Om du har frågor eller funderingar så använd dig av kommentarsfältet så svarar jag.

 

 

Kategorier: Arbete, Okategoriserade


Bitr. projektledare på Familjebostäder

Postad av: emho,

 Emma Holm

 Jobb: Bitr. projektledare på Familjebostäder

 Utbildning: Civilingenjör i Arkitektur och Teknik med inriktning hållbar utveckling

 Ålder: 26 år

 Fritidsintressen: Mat, kultur, natur och goda vänner

Hej alla läsare!

Då var det dags för mig (Emma) att presentera mig för er. Jag blev i höstas klar med mina studier på Chalmers i Göteborg och började då arbeta på Familjebostäder.

Efter min examen hade jag två saker på min önskelista för framtida jobb. Jag ville arbeta med att bygga hus och jag ville arbeta med hållbar utveckling. På Familjebostäder får jag möjlighet att göra både och, samtidigt som jag genom mitt deltagande i Stockholms stads traineeprogram, får en god inblick i stadens arbete och får möta massor av trevliga människor.

För er som inte har koll på det så är Familjebostäder ett av Stockholms tre kommunala bostadsbolag. Vi äger, förvaltar och bygger nya hyreslägenheter runt om i Stockholms stad. Ett kommunalt bostadsbolag skiljer sig en del från  privata byggare och förvaltare då vi arbetar mot stadens vision och har ambitiösa hållbarhetsmål. Både sociala och miljömässiga. Det är just detta som gör mitt jobb så kul, att vi på Familjebostäder tillsammans med resten av Stockholms stads förvaltningar och bolag, är med och bidrar till en god samhällsutveckling och på så vis är med och skapar ett Stockholm för alla.

Så om du också vill vara med och forma staden du bor i, tveka inte att söka ett jobb inom Stockholms stad, och allra helst inom stadens traineeprogram!

Har du frågor eller funderingar? Använd dig av kommentarsfältet så svarar jag.

Tack för mej!

Kategori: Okategoriserade


Förskollärare på förskolan Ocenaen

Postad av: alen,

Namn: Rungnapha Singpol

Jobb: Förskollärare, förskolan Oceanen

Utbildning: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Högskola

Ålder: 36

Favoritmat: köttbullar

Det ser jag fram emot att få göra på jobbet: Att få tillbringa dag med barnen och mina kolleger

 Som förskollärare arbetar jag utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer jag metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Jag arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team/projekt. Jag är villig att driva både min egen och förskolans utveckling framåt. Mitt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har jag det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer.

 

Kategori: Okategoriserade


Presentationer av traineernas uppdrag

Postad av: elwa,

 

Den 21 april var det dags för arbetsgrupperna att presentera sina olika uppdrag. Stämningen var förväntansfull när vi möttes på Konferenshuset på Drottninggatan. Dagen var mycket lärorik och alla gruppers presentationer var intressanta, väl genomförda och spännande!

 

Morgonen började med att grupp 1 presenterade ”Så styrs Stockholm”. Som talare hade de bjudit in Anders Carstorp, stadsdelsdirektör i Hägersten-Liljeholmen, och Helen Slättman, stadsledningskontoret. Anders berättade om stadsdelsreformerna och deras inverkan på stadens styrning. Helen blickade framåt och gick igenom stadens vision ”Vision 2040- Ett Stockholm för alla”.

 

Därefter var det grupp 2:s tur att presentera ”Digital utveckling i staden”. Stefan Carlson, enhetschef på teknisk utveckling och förvaltning, avdelningen för digital utveckling och Ann-Sofie Mårtensson, kommunikatör på utvecklingsavdelningen på Äldreförvaltningen, var talare på presentationen. Mycket intressant att höra hur staden digitaliseras och hur äldreomsorgen kan utvecklas med smarta digitala hjälpmedel i projekten Digital Care och DigIT.

 Presentation av ”Digital utvckling i staden”

Efter en god lunch presenterade grupp 3 ”Kvalitet och verksamhetsstyrning i staden”. Elisabeth Landström strateg på äldreförvaltningen höll en presentation om hur vi säkerställer kvalitén i vår äldreomsorg. Vi fick en god inblick i hur staden följer och utvärderar äldreomsorgen, hur brukar-enkäter fungerar och hur vi samverkar för att förbättra vården och omsorgen i våra verksamheter.

Sist presenterade grupp 4 ” Mänskliga rättigheter i staden -  Ett Stockholm fritt från diskriminering” Med utgångspunkt i stadens inriktningsmål ”Ett Stockholm fritt från diskriminering” fick gruppen en presentation av stadens arbete mot diskriminering och stadens deltagande i ECCAR- European Coalition of Cities against Racism. Inbjuden talare var Sayeh Tealohi, strateg på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, som över Skype berättade om deras arbete lokalt med att motverka diskriminering och rasism. Sist fick gruppen göra en normkritisk övning.

Normkritisk övning

Dagen avslutades med en mycket uppskattad rundvandring inne i Stadshuset.

/ Elisabet ”Bettan” Wallgren, projektledare Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

 

Utanför stadshuset (äntligen sol!)

 

Inne i stadshuset ”Gyllene salen”

 

Kategori: Okategoriserade


Retorik och presentationsteknik del 1 (5 april)

Postad av: Sabina,

Hej på er!

Den 5/4 träffades vi i traineegruppen som vanligt på Hantverkargatan och som rubriken avslöjar handlade dagen om talets konst! Syftet var att lära sig bli mer effektiv i sin presentationsteknik och dagen varvades därför med både teori och praktik.

Dagen började med att vi fick träffa Monica Björkman från Mindset som ledde oss i ett antal övningar. Den första övningen gick ut på att en och en slumpmässigt välja ett kort från en hög för att sedan tala om ämnet som kortet berörde under en minut. Detta med resten av traineedeltagarna som publik. På mitt kort stod ”Min lilla hemlighet…”. Kanske inget man vill dela med sig av till vem som helst, men jag slapp åtminstone svara på ”Vad är meningen med livet?”!

Efter detta ombads vi att i smågrupper nämna tre duktiga och tre sämre retoriker som vi känner till. Fler än en grupp tyckte att Obama räknades till de bättre retorikerna då han uppfattas som tydlig, saklig och lugn samt att han utstrålar karisma och aldrig lovar något.

Under dagen talades det en hel del om ethos, pathos och logos – retorikens grundpelare. Ethos hänger samman med auktoritet, patos med känsla och logos med logik. I en bra presentation måste alla delar ingå och tydligt hänga ihop med varandra. Vi fick fundera över vad vi upplever att vi själva bemästrar bäst samt vad vid behöver jobba vidare på och sedan var det dags för…presentation! Inför dagen hade alla traineedeltagare förberett en fem minuter lång presentation med temat ”Hur gör min verksamhet skillnad för stockholmaren?” och nu var tanken att var och en skulle presentera detta för de andra deltagarna. Monica ville dock att vi skulle utgå från en viss disposition i vår presentation; Inledning, berättelse och tes. Efter tesen skulle presentationen upphöra och del två av presentationen fortsätta vid Retorik och presentationsteknik del 2 (20/4).

I inledningen skulle fokus ligga på att väcka publikens välvilja, skapa intresse, nyfikenhet och att lyfta sitt ethos. I delen berättelse skulle en bakgrund ges till vad som skulle talas om, vilket kan göras genom fakta, historik eller en personlig berättelse. Berättelsen föregår det man vill övertyga om! Tesen är talets kärna och skulle därför vara kort och tydligt formulerad (gärna som en uppmaning!). Jag är ganska säker på att varken jag eller någon annan av traineedeltagarna haft denna disposition i åtanke när vi förberett våra presentationer och därför blev vi nog alla lite extra nervösa när det väl var vår tur att presentera. Speciellt när vi dessutom blev filmade! Jag tror dock att vi alla hade roligt och efteråt fick vi ge feedback till varandra på hur vi tyckte vi lyckades med att lyfta fram ethos, pathos och logos i vår presentation. Mycket lärorikt!

Hur ser jag egentligen ut när jag presenterar? Tar jag plats och har pondus eller ser det ut som att jag vill bli klar så fort som möjligt? Känns jag engagerad och intresserad eller visar jag inga känslor alls? Och…hänger det jag säger ihop? Finns det en röd tråd eller är det bara en enda röra? Det är inte varje dag man analyserar sig själv på det här sättet och sedan får feedback på sin presentationsteknik. Det kan väcka en del känslor men jag tror alla håller med om att det är givande och lärorikt. Och jag är knappast den enda som ser framemot nästa tillfälle!

/Sabina Bremer

Kategori: Okategoriserade