Visar alla blogginlägg med kategorin: Projektledning

Projekt- och förändringsledning

Postad av: malj,

Nu är det vi (Emma Holm och Malin Ljungcrantz) som har tagit över stafettpinnen för bloggen.

Den fjärde och femte maj var det dags för en ny modul med Mattias från Assessio, temat var Projekt- och förändringsledning.

Denna modul var den fjärde och sista tillfället med Assessio och vi har nu gått igenom följande områden:

  • Personlighet, utveckling och arbetsprestation
  • Min roll i grupputveckling
  • Kommunikation och bemötande
  • Projekt- och förändringsledning

 

Här kommer en liten sammanfattning av de två dagarna:

Modulen Projekt- och förändringsledning

Under dagarna arbetade vi mycket med Kotters teori. John Kotter är professor i ledarskap vid Harvard Business School och har tagit fram en process för att lyckas med förändring. Processen innehåller följande övergripande steg:

  1. Skapa ett klimat för förändring
  2. Engagera och möjliggöra för förändring
  3. Implementera och vidmakthåll förändringen

Mattias berättade bland annat att man ofta hoppar över de första stegen och går rakt in på att möjliggöra förändring, men finns inte klimatet och engagemanget bland de berörda stöter man lätt på motstånd.

Vi kopplade även ihop förändringsledning med personligheter och drivkrafter. Våra personligheter gör att vi reagerar olika på förändringar, vissa ser till exempel mer till helheten och andra mer till detaljerna. Individuella drivkrafter gör att man motiveras till förändring på olika sätt. Därför är det viktigt att förändringsarbetet ser till alla individers olikheter för att få med alla på båten.

Vid rekryteringen till programmet genomgick vi alla ett par personlighetstester. Under den här modulen plockades resultaten fram för att vi skulle kunna analysera hur våra personligheter kan påverka oss i olika situationer och i samarbeten med våra kolleger.

Denna modul tillsammans med de tidigare har gett oss många bra insikter och metoder. De alla känns väldigt användbara i vårt dagliga arbete som Projektledare, Emma på Familjebostäder och Malin på Trafikkontoret.

Vi vill passa på att tacka Mattias för lärorika och inspirerande dagar under våren där vi har fått jobba både med att utvecklas både personligt och i vår interaktion med andra. Vi bär med oss insikter och uppgifter att jobba vidare med ute i våra verksamheter för att fortsätta utvecklingen framåt.


Om ni vill läsa mer om de övriga modulerna kan ni kika på tidigare blogginlägg. Håll ögonen öppna för resten av årets inlägg :) 

Bästa hälsningar,
Emma & Malin

Kategorier: Familjebostäder, Projektledning, Trafikkontoret, Trainee


”Change before you have to”

Postad av: Liselott,

..det citatet kan sammanfatta våra dagar.

Nu är jag tillbaka på jobbet efter spännande och innehållsrika dagar tillsammans med Christian Walén från Assessio. Förra veckan samlades jag och mina kära traineekollegor för att prata projektledning och förändringsarbete i dagarna tre. Först fick vi träffa Anders Carstorp, utbildningsdirektör som pratade om sitt uppdrag och skolans framtida utmaningar. Han har haft flera chefsroller i staden och vid varje nystart ser han till att ha stora öron och stängd mun när han frågar medarbetare dessa frågor:

-Vilka är våra styrkor?
-Vilka är våra svagheter?
-Vilka är våra utmaningar?
-Vilket är ditt bästa råd till mig?

Dagarna var fyllda med föreläsningar varvat med case om olika projektmodeller och modeller för förändringsarbete.  Vi fick dessutom  använda resultatet från personlighetstesterna vi gjorde i samband med rekryteringsprocessen för att bena ut vår egen förbättringspotential som projektledare. Väldigt intressant!

Här pratar Christian om effektiva möten, något alla organisationer mår bra av. Visst har du också varit på ett möte dit fler personer än de som berörs är kallade och agendan inte riktigt är satt? Christians bästa tips för att effektivisera är:

-Ha en fast agenda
-Låt det vara tydligt vilka delar som är informations-, besluts- och diskussionspunkter
-Se till att ha alla punkter i förväg – inget behov = inget möte
-Tidssätt mötet och punkterna på agendan
-Mandatfördelning – vilket mandat har mötet att besluta i frågorna? Spill inte tid om bollen inte ligger hos er.

Kategori: Projektledning